Ultimate Challenge


[הסתיימה ההרשמה למקצים התחרותיים - נפגש בשטח]The Ultimate Challenge הוא דואתלון השטח הארוך והתאגרי בישראל והוא משלב שלושה מקצי סבולת ארוכים בשלושה מסלולים שונים. משתתפי האתגר הקשוחים ירכבו ביום שישי בבוקר בדרכי מדבר תלולות ומסוכנות, לקראת ערב יתחרו בריצת שטח לילית לאור פנסים וירח, ובשבת בבוקר יתעוררו לקראת מרתון רכיבה במסלול סדום ופרצים. 
 • כדי לעמוד באתגר ה-Ultimate Challenge לא מספיקות רגלים חזקות
 • כדי לעמוד באתגר ה-Ultimate Challenge צריך להיות חזקים בגוף וגם בראש, צריך לדעת לנהל את המשאבים, צריך לדעת להתאושש ולהתכונן בצורה יעילה למקצה הבא. 

בדואתלון השטח הייחודי הזה תוכלו לבחור אחד מ-3 מרחקים:

המקצה

מקצה רכיבה
שישי 21/12 בבוקר

מקצה ריצת שטח
שישי 21/12 בערב
מקצה רכיבה
שבת 22/12 בבוקר

UC69           
גיל מינימום: 17     


35 ק"מ                         
 
10 ק"מ                          24 ק"מ
UC104
גיל מינימום: 18      

35 ק"מ
 
21 ק"מ 48 ק"מ
UC153
גיל מינימום: 18      

70 ק"מ   
         
35 ק"מ                  48 ק"מ                                   ההשתתפות בתחרות ה Ultimate Challenge פתוחה לגברים ולנשים מעל גיל 18.

התחרות הינה אישית, והמנצח/ת הוא הספורטאי שהשיג את הזמן המצטבר המהיר ביותר בשקלול שלושת המקצים:
 • מקצה ראשון - מקצה רכיבה ביום שישי למרחק 35 ק"מ או 70 ק"מ
 • מקצה שני - ריצת הלילה, ביום שישי מקצה 10 ק"מ, 21 ק"מ או 35 ק"מ
 • מקצה שלישי - מקצה רכיבה יום שבת, למרחק 24 ק"מ או 48 ק"מ
קטגוריות
 • נשים עד 39
 • נשים 40+
 • גברים עד 39
 • גברים 40+
הגדרות כלליות
 • הזינוק למקצים הוא ביחד עם הזינוק הכללי של כל אחד מהמקצים במסגרת אירועי הפסטיבל.
 • חוקי המקצים למתחרי ה Ultimate Challenge זהים לחוקים של כל אחד מהמקצים המרכיבים את האתגר.
 • חובת הכרת המסלולים והחוקים של כל אחד מהמקצים, על כל אחד מהמשתתפים בתחרות.


טפסי הצהרת בריאות ואישור השתתפות

כל משתתף באירוע נדרש להדפיס ולמלא טופס אישור השתתפות, משתתפי המקצים התחרותיים נדרשים אף למלא טופס בריאות.
יש להוריד את הטפסים מהאתר, לחתום עליהם ולהגיש אותם בעת איסוף ערכות הצשתתפים.
[טופס למשתתפים במקצים התחרותיים]    [טופס למשתתפים במקצי הטיולים, ריצות ורכיבות ילדים]

על המתחרים ב-UC104 (בינוני) ו-UC153 (ארוך) להעביר במייל עד לתאריך 30/11 בדיקה ארגומטרית תקינה ותקפה לימי האירוע . המארגנים לא יאפשרו השתתפות בתחרות ללא הצגת מסמך זה. 

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו