Spy Ultimate Challenge

The Ultimate Challenge הוא דואתלון השטח הארוך והתאגרי בישראל והוא משלב שלושה מקצי סבולת ארוכים בשלושה מסלולים שונים. משתתפי האתגר הקשוחים ירכבו ביום שישי בבוקר בדרכי מדבר תלולות ומסוכנות, לקראת ערב יתחרו בריצת שטח לילית לאור פנסים וירח, ובשבת בבוקר יתעוררו לקראת מרתון רכיבה במסלול סדום ופרצים. 
  • כדי לעמוד באתגר ה-Ultimate Challenge לא מספיקות רגלים חזקות
  • כדי לעמוד באתגר ה-Ultimate Challenge צריך להיות חזקים בגוף וגם בראש, צריך לדעת לנהל את המשאבים, צריך לדעת להתאושש ולהתכונן בצורה יעילה למקצה הבא. 

בדואתלון השטח הייחודי הזה תוכלו לבחור אחד מ-3 מרחקים:

המקצה

מקצה רכיבה

שישי 8/12 בבוקר

מקצה ריצת שטח

שישי 8/12 בערב

מקצה רכיבה

שבת 9/12 בבוקר

UC63                
גיל מינימום: 17 


29 ק"מ                         
 
10 ק"מ                          24 ק"מ
UC98
גיל מינימום: 18

29 ק"מ
 
21 ק"מ 48 ק"מ
UC142
גיל מינימום: 18

59 ק"מ   
         
35 ק"מ                  48 ק"מ                                   

זמני זינוקים, פירוט מסלולים ומפות, תקנונים והנחיות - בעמודי הריצות והרכיבות הרלוונטיים.

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו