Kiddies Fun Run // ריצות ורכיבות ילדים

 
Desert Challenge הוא אירוע חוויתי ומיוחד ולא רק תחרות ריצה או רכיבה בשטח. וכדי שהחוויה המשפחתית תהיה שלמה ומושלמת, אנו מאמינים שהילדים צריכים להשתתף גם ולא רק לצפות במבוגרים, במיוחד הילדים הצעירים.
המקצים וההזנקות יתקיימו בשעות אחר הצהריים כך שלמבוגרים ישאר מספיק זמן ללוות את הילדים ואז להתארגן לריצת הלילה. המסלול הלוך וחזור בסמוך לשטח הכינוס והקמפינג.

כל משתתף מנצח! לא נקיים טקסי פודיום בסיום.
כל נרשם מקבל מספר חזה ומדליה. אין צורך בציוד מיוחד, רק נעלי ריצה או אופניים, מוטיבציה, וחיוך גדול...
ההשתתפות בכל מקצי הילדים הינה ללא תשלום לילדים שאחד מהוריהם רשום למקצה תחרותי ו/או לטיול רכיבה. 


יום שישי 21/12 אחר הצהריים

15:30 - שני מקצי רכיבה על פי חלוקה לגילאים:
מקצה 1000 מטרים - לילדים בגילאי 5-6 (שנות לידה 2010-2011)
מקצה ארוך 2,000 מטרים - לילדים בגילאי 7-12 (שנות לידה 2004-2009)

16:00 - שני מקצי ריצה עם זינוקים מדורגים על פי חלוקה לגילאים:

מקצה 500 מטרים - לילדים בגילאי 4-5 (שנות לידה 2011-2012)
מקצה ארוך 1,000 מטרים - לילדים בגילאי 6-12 (שנות לידה 2004-2010)


הירשמו לרשימת התפוצה שלנו