Desert Challenge // מרתון רכיבת הרים

  תדריך לרוכבי לרוכבי מקצי דזרט צ׳אלנג׳ שישי 21.12.2018

זהו התדריך שיוקרא לכם לפני הזינוק.
הוא לא מהווה תחליף לקריאת תקנון התחרות!


בוקר טוב וברוכים הבאים לקו הזינוק של אליפות ישראל במרתון אופני הרים.
סובב סדום נערך השנה בפעם ה-24. זהו מירוץ השטח הוותיק והגדול בארץ, ולכבוד הוא לנו, הצוות המארגן, לארח פה את אליפות ישראל.

משתתפי ה-Desert Challenge שומרים על הטבע!
Veridis Desert Challenge נערך בשמורת הטבע מדבר יהודה. יש לרכוב במסלול המסומן בלבד, על שבילים קיימים, ולא לחתוך פניות וסיבובים. אין להשליך פסולת משום סוג במסלול. ניתן להוריד עטיפות חטיפים וכולי בשתי תחנות הרענון וליד המרשלים לאורך המסלול.

הרכיבה במקצה אליפות ישראל שמוזנק ב-09:00 מותרת לכל רוכב שנרשם אליה ביצע תשלום ושלח למארגנים בדיקה ארגומטרית תקינה ותקפה, שמילא הצהרת בריאות, עם לוחית אופניים ומספר גב רשמיים, קסדה רכוסה ואופניים תקינים עם שני בקבוקי שתייה או ליטר וחצי מים.

הרכיבה במקצים הספורטיביים שיוזנקו ב-09:02 וב-09:10 מותרת רק למי שמילא הצהרת בריאות, עם לוחית אופניים ומספר גב רשמיים, קסדה רכוסה ואופניים תקינים עם שני בקבוקי שתייה או ליטר וחצי מים.

גילאי מינימום להשתתפות:
15-16 קדטים חברי איגוד האופניים בלבד,
18 לכל אחד שאינו קדט חבר איגוד.

חובה להודיע למארגנים על פרישה.

במקרה חירום בריאותי או טכני יש להודיע למארגנים בסדר הבא:
 1. דרך מספר החירום שמופיע על לוחית המשתתף;
 2. דרך מרשלים ורכבי ניהול לאורך המסלול;
 3. לרוכבים אחרים;
 4. לחפש נקודת קליטה, להתקשר 100, לשלוח מיקום עצמי בוואטסאפ.

מדידת הזמנים בתחרות היא אישית. 
לכל משתתף ימדד זמן אקדח, שהוא הזמן הקובע למיקום בתחרות.
 • זמן גג לרוכבי 70 ק״מ ליציאה להקפה השנייה מחושב על פי מהירות ממוצעת מינימאלית של כ-13 קמ״ש.
 • היציאה להקפה השנייה תיחסם בשעה 11:40, 2:40 שעות לאחר הזינוק.
 • מדידת הזמנים תסתיים בשעה 14:20, 5:20 שעות לאחר הזינוק.


נקודות סיוע טכני וחלוקת תזונה:
במקצה 35 ק״מ: בחניון הלילה בק״מ 16.
במקצה 70 ק״מ: בחניון הלילה בק״מ 16, בקו סיום בק״מ 35, בחניון הלילה בק״מ 51.
אין לקבל נוזלים, תמיכה טכנית ותזונה בשום מקום אחר למעט שתי תחנות הרענון הרשמיות.

אמבולנס נמצא בקו הזינוק ובתחנת ההאכלה.
חובש נמצא בירידה הראשונה לנחל לוט וברכב ניהול מסלול.

חשוב - מסלולי הרכיבה אינם סטריליים, ולאורכם משתמשים אחרים: הולכי רגל, רוכבים וייתכנו גם כלי רכב.
יש לתת זכות קדימה להולכי רגל, ולהישמר מכלי רכב, במיוחד בסיבובים עוורים בהם יש להיצמד לימין ולהיזהר מתנועה נגדית.

סימון המסלול
המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת. בכל צומת יש להאט ולחפש את הסימון הרשמי של מארגני התחרות: ישר, קדימה או שמאלה. אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה לעשות כך.
נתיב המסלול מסומן על ידי חיצים בגודל A4 רקע כתום וחץ שחור. למעט פנייה ימינה החיצים יהיו מימין לנתיב הרכיבה.
בפנייה ימינה החיצים יהיו בצד שמאל.

המקטעים המסוכנים במסלול
המקומות המסוכנים במסלול מסומנים בחיצים אדומים על רקע לבן, הפונים מטה. יש להגיב לחיצים אדומים בהורדת מהירות מיידית, הרמת מבט לפנים, התרחקות מהמכשול המסומן ותשומת לב מרבית להמשך הדרך. במידה ויש ספק ביכולתך לרכוב את המקטע יש לעבור אותו להליכה.

לפני ירידה טכנית מסוכנת ארוך יוצבו שלטים גדולים ״זהירות ירידה מסוכנת״ בשני צידי הכניסה לירידה. יש להתייחס לכל הירידה כמסוכנת עד סופה!

נקודות מסוכנות
הירידה לנחל לוט, שהיא הראשונה בלופ של נחל פרצים עליון, והשנייה שיורדת לוואדי דשדש. שתיהן מסומנות בשלטי זהירות ובחיצים אדומים.
בוואדי דשדש הנתיב הוא לאורך דרך ג׳יפים ישנה שאינה בשימוש כיום, ולכן חלקה וכבושה פחות מהצירים שבשימוש תכוף. המסלול מסומן על ידי חיצים וסס״לים, ודורש מבטים תכופים להמשך הדרך ובחירת קו קפדנית. בגינות הסלעים המפוזרות לאורך ואדי דשדש יש להקפיד על הנמכת מהירות, בולמי זעזועים פתוחים ובחירת קו. במידה ויש ספק לעבור ברכיבה יש לעבור להליכה.
זהו הקטע היפה במסלול לטעמינו, שיחשוף אותכם לפיסת מדבר אמיתית ופחות מתוירת, הנאת רכיבה צרופה! הוותיקים שביניכם רכבו קטע זה בסוף שנות התשעים של המאה שעברה במסגרת סובבי סדום, כבוד!

בירידת הפודרה אל עבר אנדרטת מצב האדם - ליד החיצים האדומים יש חריצים בדרך, יש להישמר מהם, במיוחד ברכיבה בדבוקות, בהם למובילים יש חובת סימון והודעה אחורה.

בכניסה לכביש 90 וברכיבה לאורכו - יש להישמע להוראות המרשלים והסדרנים. הכביש חסום למכוניות על ידי משטרת התנועה.

הירידה לוואדי חימר - כקילומטר לקו הסיום, היא ירידה תלולה וקצרה. האטו בה.


נהלים והוראות
 • אסור השימוש באוזניות ובנגני מוזיקה!
 • יש לשמור על התנהגות ספורטיבית ומכבדת מול המשתתפים האחרים במירוץ, מול מנהלי המסלול, שופטים ונציגי איגוד ומול המרשלים (בקרי הבטיחות).
 • יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה. משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.
 • בקטעי המסלול בהם אפשרויות העקיפה מוגבלות, רוכב איטי יפנה נתיב כשיתבקש לרוכב מהיר כמתחייב בחוקי ה-UCI. על הרוכב המהיר להודיע על הגעתו, לבקש מתן עקיפה, ולעקוף בצורה בטיחותית שלא תסכן רוכבים אחרים ואת עצמו, בהתאם לתנאי הדרך.
 • טקס מנצחי אליפות ישראל ומסלולי Desert Challenge ייחל בשעה 12:30
 תדריך לרוכבי מקצי דזרט צ׳אלנג׳ שבת 22.12.18
 
זהו התדריך שיוקרא לכם לפני הזינוק.
הוא לא מהווה תחליף לקרירת תקנון התחרות!
 
בוקר טוב וברוכים הבאים לקו הזינוק של סובב סדום ה-24, מירוץ השטח הוותיק והגדול בארץ.
 
משתתפי ה-Desert Challenge שומרים על הטבע!
Veridis Desert Challenge נערך בשמורת הטבע מדבר יהודה. יש לרכוב במסלול המסומן בלבד, על שבילים קיימים, ולא לחתוך פניות וסיבובים. אין להשליך פסולת משום סוג במסלול. ניתן להוריד עטיפות חטיפים וכולי בשתי תחנות הרענון וליד המרשלים לאורך המסלול.
 
הרכיבה במקצי התחרות מותרת רק למי שנרשם ושילם, שמילא הצהרת בריאות, עם לוחית אופניים רשמית, קסדה רכוסה ואופניים תקינים עם שני בקבוקי שתייה או ליטר וחצי מים.
 
גילאי מינימום להשתתפות:
מקצה ארוך שבת 48 ק"מ: 15 (ילידי 2003 או לפני כן).
מקצה קצר יום שבת 24 ק"מ: 13 (ילידי 2005 או לפני כן).
 
חובה להודיע למארגנים על פרישה.
 
במקרה חירום בריאותי או טכני יש להודיע למארגנים בסדר הבא:
 • דרך מספר החירום שמופיע על לוחית המשתתף;
 • דרך מרשלים ורכבי ניהול לאורך המסלול;
 • לרוכבים אחרים;
 • לחפש נקודת קליטה, להתקשר 100, לשלוח מיקום עצמי בוואטסאפ.
מדידת הזמנים בתחרות היא אישית. לכל משתתף ימדד זמן אקדח, שהוא הזמן הקובע למיקום בתחרות.
זמן גג מחושב על פי מהירות ממוצעת מינימאלית של כ-12 קמ״ש.
48 ק"מ: מקסימום זמן ליציאה להקפה השניה (לאחר 24 ק"מ) – שעתיים מרגע ההזנקה בשעה 9:30.
 
נקודות סיוע טכני וחלוקת תזונה:
 • במקצה 24 ק״מ: בחניון הלילה בק״מ 12.5.
 • במקצה 48 ק״מ: בחניון הלילה בק״מ 12.5, בקו סיום בק״מ 24, בחניון הלילה בק״מ 36.5.
 • אין לקבל נוזלים, תמיכה טכנית ותזונה בשום מקום אחר למעט שתי תחנות הרענון הרשמיות.
 
אמבולנס נמצא בקו הזינוק ובתחנת ההאכלה.
 
חשוב, מסלולי הרכיבה אינם סטריליים, ולאורכם משתמשים אחרים: הולכי רגל, רוכבים וייתכנו גם כלי רכב.
יש לתת זכות קדימה להולכי רגל, ולהישמר מכלי רכב, במיוחד בסיבובים עוורים בהם יש להיצמד לימין ולהיזהר מתנועה נגדית.
 
סימון המסלול
המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת. בכל צומת יש להאט ולחפש את הסימון הרשמי של מארגני התחרות: ישר, קדימה או שמאלה. אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה לעשות כך.
נתיב המסלול מסומן על ידי חיצים בגודל A4 רקע כתום וחץ שחור. למעט פנייה ימינה החיצים יהיו מימין לנתיב הרכיבה.
בפנייה ימינה החיצים יהיו בצד שמאל.
 
המקומות המסוכנים במסלול מסומנים בחיצים אדומים על רקע לבן, הפונים מטה. יש להגיב לחיצים אדומים בהורדת מהירות מיידית, הרמת מבט לפנים, התרחקות מהמכשול המסומן ותשומת לב מרבית להמשך הדרך.
במידה ויש ספק ביכולתך לרכוב את המקטע יש לעבור אותו להליכה.
 
המקטעים המסוכנים במסלול:

נקודות אלו מסומנות בחיצים אדומים.

 • הירידה לנחל פרצים בק״מ 13.5 לאחר תחנת הרענון. מעבר צר בין שני סלעים.
 • מספר מדרגות בירידה של נחל פרצים.
 • הירידה בקילומטר ה-22 לנחל חימר.

נהלים והוראות 
 • אסור השימוש באוזניות ובנגני מוזיקה!
 •  יש לשמור על התנהגות ספורטיבית ומכבדת מול המשתתפים האחרים במירוץ, מול מנהלי המסלול, שופטים ונציגי איגוד ומול המרשלים (בקרי הבטיחות).
 •  יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה. משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.
 •  בקטעי המסלול בהם אפשרויות העקיפה מוגבלות, רוכב איטי יפנה נתיב כשיתבקש לרוכב מהיר. על הרוכב המהיר להודיע על הגעתו, לבקש מתן עקיפה, ולעקוף בצורה בטיחותית שלא תסכן רוכבים אחרים ואת עצמו, בהתאם לתנאי הדרך.
 •  טקסי הסיום ייחלו בשעה 10:30

[הסתיימה ההרשמה למקצים התחרותיים - נפגש בשטח]

 
מרתון השטח הוא לב-ליבו של פסטיבל Desert Challenge, והוא למעשה המהדורה ה-24 של ״סובב סדום״, תחרות אופני ההרים הוותיקה והגדולה בארץ.

 
התחרויות:
 • יום שישי - 70 ק"מ יחידים - חדש! שתי הקפות על מסלול פרצים עליון // גיל מינימום: 17, ילידי 2001
 • יום שישי - 35 ק"מ יחידים - חדש! מסלול פרצים עליון // גיל מינימום: 15, ילידי 2003
 • יום שבת - מרתון ארוך זוגות - 48 ק"מ // גיל מינימום: 15, ילידי 2003
 • יום שבת - מרתון קצר זוגות - 24 ק"מ // גיל מינימום: 13, ילידי 2005


לוח זמנים למקצי הרכיבה

יום שישי 21/12/2018
אליפות ישראל באופני הרים, מקצי רכיבה ליחידים, Ultimate Challenge
06:00 - פתיחת מתחם רישום וקבלת ערכות
08:45 - תדריך על קו הזינוק לרוכבי המקצים
09:00 - זינוק אליפות ישראל כל הגילאים 70 ק"מ ו35 ק"מ
09:02 - זינוק תחרות רכיבה Desert Challenge למרחק 70 ק"מ
09:10 - זינוק ץחרות רכיבה Desert Challenge למרחק 35 ק"מ
12:30 - טקס מנצחי אליפות ישראל ומסלולי Desert Challenge


יום שבת 22/12/2018
Desert Challenge ו- Ultimate Challenge
05:00 - מתחם בית הקפה נפתח
05:30 - איסוף ערכות משתתף למקצי מרתון 24 ק"מ / 48 ק"מ
06:30 - תרגול יוגה לרוכבים (חצי שעה)
07:15 - תדריך על קו הזינוק לרוכבי המקצים
07:30 - זינוקים מדורגים מרתון רכיבה - 48 ק"מ
07:50 - זינוקים מדורגים מרתון רכיבה - 24 ק"מ
10:30 - 12:00 טקסי מנצחים: מרתון 24 ק"מ + מרתון 48 ק"מ + Ultimate Challenge
טפסי הצהרת בריאות ואישור השתתפות

כל משתתף באירוע נדרש להדפיס ולמלא טופס אישור השתתפות, משתתפי המקצים התחרותיים נדרשים אף למלא טופס בריאות.
יש להוריד את הטפסים מהאתר, לחתום עליהם ולהגיש אותם בעת איסוף ערכות הצשתתפים.
[טופס למשתתפים במקצים התחרותיים]    [טופס למשתתפים במקצי הטיולים, ריצות ורכיבות ילדים]תחנות תזונה לאורך מסלולי רכיבת השטח התחרותיים

תחנת האכלה גדולה ומפנקת ממוקמת בקילומטר 14.6, בחניון מערת הקמח והיא משרתת את רוכבי כל המקצים של שישי ושבת.
רוכבים שייצאו לשתי הקפות יוכלו לקבל ממלוויהם בקבוק ומזון בסמוך לקו הזינוק/סיום בשטח ייעודי.

תקנון מקצי רכיבת אופני הרים Veridis Desert Challenge 21-22.12.2018

משתתפי ה-Desert Challenge שומרים על הטבע!
Veridis Desert Challenge נערך בשמורת הטבע מדבר יהודה. הכללים לשמירת הטבע במקום דורשים מקהל הרוכבים לנסוע אך ורק על השבילים המותרים והמסומנים ולא לחתוך פניות וסיבובים. זאת מפאת פגיעה קשה הנגרמת לקרום הביולוגי מגלגלי האופנים אשר משאירים סימנים וחריצים (קוליסים) בקרקע, צלקת שאינה משתקמת שנים רבות, משנה את ניקוז המים בשטח, פוגעת בבתי גידול של מכרסמים וזוחלים ומכערת את הנוף בפצעים לא טבעיים.
בנוסף, רוכבים ורצים רבים שמשתמשים בחטיפי אנרגיה וג׳לים, מתקשים לשמור את העטיפות הריקות עליהם עד לתום המרוץ, וכתוצאה מכך עטיפות רבות ובלתי מתכלות עפות ברוח ונשארות במדבר עד כלות.
לכן חברים, נשמור על שבילים קיימים, לא נחתוך סיבובים ולא נשליך פסולת, הכל למען דור העתיד.

קטגוריות במקצים השונים:

מקצי בודדים:

פרצים עליון קצר 35 ק"מ, שישי 21/12
דו-יומי קצר 35+24 ק"מ

 • נשים 15-39 (ילידות 2003-1978)
 • נשים 40+ (ילידות 1977 ומטה)
 • גברים 15-29 (ילידי 1988-2002)
 • גברים 30-49 (ילידי 1968-1987)
 • גברים 50+ (ילידי 1967 ומטה)


פרצים עליון ארוך 70 ק"מ, שישי 21/12
דו-יומי ארוך 70+48 ק"מ

 • נשים 17-39 (ילידות 2001-1978)
 • נשים 40+ (ילידות 1977 ומעלה)
 • גברים 17-29 (ילידי 2000-1988)
 • גברים 30-49 (ילידי 1968-1987)
 • גברים 50+ (ילידי 1967 ומטה)

 

מקצי זוגות (הקטגוריה נקבעת לפי סכום הגילאים):

24 ק"מ שבת 22/12
 

 • נערים / נערות / מעורב 26-29
 • גברים / נשים / מעורב 30-59
 • גברים / נשים / מעורב 60-99
 • גברים / נשים / מעורב 100+


48 ק"מ - שבת 22/12

 • גברים / נשים / מעורב 30-59
 • גברים / נשים / מעורב 60-99
 • גברים / נשים / מעורב 100+


*קטגוריה תיפתח למספר מינימלי של 5 רוכבים בודדים / 5 זוגות. במידה ולא יהיה מספר משתתפים מינימלי, המשתתפים יכללו בקטגוריה הסמוכה.

* גיל המשתתף יחושב לפי שנת הלידה (ולא לפי היום והחודש). לשם דוגמה, גם משתתף שנולד בפברואר 90' וגם משתתף שנולד בסוף דצמבר באותה שנה, הם בני 27 לצורך חישוב הקטגוריה. קטגורית הגיל תתעדכן לקראת המרוץ ע"י מודדי הזמנים.

תקנות:
1. זכות ההשתתפות בתחרות הרכיבה מותרת למי שנרשם ושילם ומופיע ברשימת המשתתפים, הציג את האישורים הנדרשים כמופיע בעת תהליך ההרשמה. 

2. מסירת ערכת המשתתף והשתתפות תחת שם אחר אסורה בהחלט ומסכנת את בריאות הרוכב.

3. חובת רכיבה עם מספר כידון ושבב מדידת הזמנים שימסרו במעמד חלוקת ערכות המשתתף טרום האירוע.

4. גיל מינימום להשתתפות באירוע:
מקצה ארוך יום שישי 70 ק"מ: 17 (ילידי 2001 או לפני כן).
מקצה קצר יום שישי 35 ק"מ: 15 (ילידי 2003 או לפני כן)
מקצה ארוך שבת 48 ק"מ: 15 (ילידי 2003 או לפני כן).
מקצה קצר יום שבת 24 ק"מ: 13 (ילידי 2005 או לפני כן).

ציוד נדרש לרוכבים
4. ציוד חובה: אופני הרים תקינים; קסדות מותאמות – חבישת קסדה חובה בכל עת; מינימום 1.5 ליטר מים לכל רוכב (2 בקבוקים או תיק גב); טלפון נייד לכל רוכב בודד או לכל זוג; פנימית חלופית לכל רוכב; משאבה; ערכת תיקון תקרים. המארגנים לא מתחייבים לחלץ רוכבים מהשטח בשל תקלה טכנית.

5. ציוד מומלץ: כפפות ובגדי רכיבה; כלי תיקון (מומלץ להשתמש באולר אלנים המכיל מפתח שרשרת); משקאות וחטיפי אנרגיה; קרם הגנה לשמש.

6. ביגוד: חובה לרכוב עם חולצה בעלת שרוולים. בשעות היום צפוי בדר"כ מזג אוויר חם ונעים ומומלץ להצטייד בביגוד רכיבה קל נגד שמש.
כללי התנהגות בתחרות

7. יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים; מרשלים; מארגנים; רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה. משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.

8. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתתף את הזכות להמשיך במירוץ במידה וצוות המירוץ יגיע למסקנה כי המשתתף מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית מסיבה כלשהי.

9. משתתף שייתפס משליך פסולת במסלול ייפסל! אין להשאיר פסולת משום סוג בשטח התחרות. כל משתתף חייב לאסוף כל פסולת שהוא מייצר. ניתן להשאיר פסולת אצל המרשלים בנקודות הביקורת או בנקודות הרענון.

10. יש לשמור על התנהגות ספורטיבית לאורך כל התחרות בפרט ובחיים בכלל. משתתף שיחרוג מכללי ההתנהגות הספורטיבית והנאותה כלפי שופטים ומרשלים, מתחרים אחרים או כלפי משתמשי שטח אחרים (הולכי רגל; רוכבים מטיילים; רכבי שטח וכולי) ייפסל. דוגמאות להתנהגות לא ספורטיבית: עקיפה אלימה, קללות; דחיפות; מניעת עקיפה; התנהגות המסכנת אחרים.

11. משתתף שנאלץ לפרוש מהמרוץ מסיבה כלשהי ידווח מיד לצוות המרוץ. טלפון חירום מופיע על לוחית המשתתף או מספר החזה. משתתפים שיעזבו את המסלול ללא הודעה למארגנים עלולים להיות מחויבים בהוצאות צוותי החיפוש שיוזנקו לחפשם.

12. המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת. בכל צומת יש להאט ולחפש את הסימון הרשמי של מארגני התחרות: ישר, קדימה או שמאלה. אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה לעשות כך. חץ אדום עם הפנים למטה מזביר אותכם מסכנה בהמשך השביל: חריץ, בור, סלע, תהום וכולי. יש להגיב לחיצים אדומים בהורדת מהירות מיידית, הרמת מבט לפנים ותשומת לב מרבית להמשך הדרך.

13. רוכבים בודדים יכולים להירשם לרכיבה בשישי בלבד, מסלול קצר או ארוך, או לרכיבה דו-יומית (שישי+שבת, מסלול קצר או ארוך). לא ניתן להשתתף במקצה בודדים בשבת בלבד.

זוגות יכולים להירשם רכיבה בשישי, מסלול קצר בלבד (לא ניתן להירשם בזוגות למסלול הארוך בשישי), ו/או לרכיבה בשבת במסלול הקצר או הארוך. הדירוג ומדידת הזמנים בזוגות הם חד-יומיים בלבד (אין קטגוריה דו-יומית עם דירוג מצטבר במרוצי הזוגות).

14. תוצאות ודירוגי רוכבים בודדים, חד יומי מול דו-יומי:

בכל קטגורית גיל, מקצה, מגדר ומרחק יהיו תוצאות לכל אחד מהימים (שישי ושבת). רוכבים באותה קבוצת גיל ידורגו בסיום כל קטע באותה קטגוריה על פי זמן הסיום שלהם, בין אם נרשמו לרכיבה חד-יומית ובין אם נרשמו למקצה דו-יומי. כלומר, תהיה חלוקת מדליות אחת בלבד לכל מקצה (ארוך/קצר), ויקבלו אותן שלושת הרוכבים/זוגות הכי מהירים במקצה, בין אם נרשמו ליום אחד או ליומיים (אין שני טקסי סיום למרחק/גיל מסוים, אחד חד-יומי ואחד דו-יומי).

15. דירוג מצטבר לרוכבי המקצים הדו-יומיים: בסיום שני הסטייג׳ים (מקטעי הרכיבה של שישי ושבת), ייסכם לכל רוכב דו-יומי זמן הרכיבה המצטבר לשישי+שבת, ועל פיו ייערך דירוג מצטבר על פי חלוקה לאותם מקצים וקטגוריות (קצר/ארוך וקבוצות גיל/מין).


תוצאות ודירוגים:

16. מדידת הזמנים בתחרות תעשה על ידי חברת B-Timing

17. מדידת הזמנים היא אישית.

18. לכל משתתף ימדד זמן אישי במעבר מעל שטיחי המדידה. זהו זמן הקובע לזכייה במקצים. 

19. התחרות אינה חלק מלוח התחרויות הרשמי של איגוד האופניים, אינה מתקיימת על פי תקנוני האיגוד ואינה מקנה ניקוד לליגת המרתון השנתית.

20. זמני גג (Cut Off Time) למסלולים הארוכים
שישי: פרצים עליון 70 ק"מ: מקסימום זמן ליציאה להקפה השניה (לאחר 35 ק"מ) – שעתיים וחצי מרגע ההזנקה (מהירות ממוצעת של כ-12 קילומטרים לשעה) = בשעה 12:30.
שבת: 48 ק"מ: מקסימום זמן ליציאה להקפה השניה (לאחר 24 ק"מ) – שעתיים מרגע ההזנקה (מהירות ממוצעת של כ-12 קילומטרים לשעה) = בשעה 9:30.

21. ערעורים: ערעורים אשר עשויים להשפיע על מיקום רוכבים בין 3 הראשונים בקטגוריה שלהם יש להגיש בעל פה בפני צוות השופטים בתוך 15 דקות ממועד פרסום התוצאות. ערעורים נוספים על תוצאות יום שישי יש להגיש לצוות השופטים עד השעה 18:00 ביום שישי. ערעורים נוספים על תוצאות יום שבת או על הדירוג הכללי יש להגיש לצוות השופטים בשטח התחרות או בדוא"ל למארגנים עד יום ראשון בשעה 18:00.

ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים
יום שישי 21/12 - 35 ק"מ פרצים עליון
(משתתפי מסלול 70 ק"מ עושים את ההקפה פעמיים)
טיפוס מצטבר: 498 מטר
 פרופיל גבהים למקצה 35 ק"מ רכיבה
פרופיל גבהים מקצה 29 ק"מ רכיבה

יום שבת 22/12 - 24 ק"מ סדום פרצים
(משתתפי מסלול 48 ק"מ עושים את ההקפה פעמיים)
טיפוס מצטבר: 272 מטר
 פרופיל גבהים למקצה 24 ק"מ רכיבה
פרופיל גבהים מקצה 29 ק"מ רכיבה

משרד השידוכים של דזרט צ'אלנג' לשירותכם...
זה המקום למציאת בן או בת זוג לרכיבה משותפת במרתון הזוגות של Veridis Desert Challenge ביום שבת 22/12!

אם חסר לכם שותף או שותפה למירוץ שלחו לנו מייל אל info@desertchallenge.co.il עם פרטים אישיים, גיל, מין, כושר פיזי/טכני או מטרתכם במירוץ, ופרטי התקשרות. אנחנו נפרסם אתכם כאן בעמוד עד שתמצאו עם מי לרכב! 

  שבת 22/12/2017 - מרתון שטח מדברי – 24 ק״מ 

מי? הרישום לזוגות בלבד, או ליחידים במקצה דו יומי

מתי? 
זינוק ממתחם האירוע ב-09:05

כמה? מסלול שטח מדברי עם 24 ק״מ ו-272 מטרים של טיפוס מצטבר

למי מיועד? רוכבים ברמות כושר וטכניקה בסיסיות עד בינוניות. כל רוכבת ורוכב שטח שמסוגלים לרכוב 24 ק״מ ייהנו מאוד מנופי המדבר הבראשתיים שהמסלול יחשוף בפניהם, ומהקניונים הלבנים המפותלים של נחלי פרצים וסדום, ממסלולי השטח הידועים והפופולריים בארץ. במחצית ההקפה תחנת האכלה בה תוכלו לעצור ולהרגיע דופק, למלא את הבקבוקים במשקה איזוטוני ואת הבטן בבננה מהכרמל או בתמר מגידול מקומי.

אופי המסלול: ההקפה של יום שבת מתבססת על טיפוס מתון בקניון הלבן היפהפה של נחל סדום, רכיבה מהירה במישור עמיעז וגלישה כיפית בחזרה בפיתולי נחל פרצים. כיוון ההקפה הפוך להקפה של יום שישי. זה מסלול שרוכבים מתחילים יכולים לסיים בכיף, ורוכבים מיומנים ינסו לשבור עליו שיאי מהירות והספק. הוא שטוח יחסית ולא כולל טיפוס רב, ומשלב רכיבה במהירויות גבוהות, לצד רכיבה בקניונים נמוכים ומפותלים מאבן גיר, הדורשים טכניקה ומיומנות שליטה, במיוחד בקטעי הפודרה והדרדרת שנוצרו מטיולי ג׳יפים באזור.

גיל מינימום: 13 (ילידי 2005 ומטה)

מפה, גרף גבהים ולינק לקובץ GPS 

קטגוריות

יעודכנו בהמשך. 


יום שבת 22/12 - מפת מסלול הקפה בודדת 24 ק"מ
טיפוס מצבר: 272 מטר

 יום שבת 22/12/2018 - מרתון ארוך – 48 ק״מ 

מי? הרישום לזוגות בלבד, או ליחידים במקצה דו יומי

מתי? זינוק ממתחם האירוע ב-07:30

כמה? מסלול שטח מדברי עם 48 ק״מ ו-544 מטרים של טיפוס מצטבר

למי מיועד? לרוכבים ברמת כושר בינונית עד גבוהה ובעלי טכניקת רכיבה בסיסית עד בינונית (טוב גם לטריאתלטים ורוכבי כביש שמעוניינים לנסות כוחם בשטח במסלול ידידותי!). המסלול מבוסס על שתי הקפות, הראשונה כוללת טיפוס קצר ותלול ב״קיר של מקורות״ והשנייה זהה לחלוטין להקפת ה-24 ק״מ. כל רוכב/ת שמסוגל/ת לרכוב 48 ק״מ ייהנו מאוד מנופי המדבר הבראשתיים שהמסלול יחשוף ביניהם, ומהקניונים הלבנים המפותלים של נחלי פרצים וסדום, ממסלולי השטח הידועים והפופולריים בארץ.

אופי המסלול: 
המסלול בנוי משתי הקפות שמתבססות על טיפוס מתון בקניון הלבן היפהפה של נחל סדום, רכיבה מהירה במישור עמיעז וגלישה כיפית בחזרה בפיתולי נחל פרצים. כיוון ההקפה הפוך להקפה של יום שישי. זה מסלול שרוכבים מתחילים יכולים לסיים בכיף, ורוכבים מיומנים ינסו לשבור עליו שיאי מהירות והספק. הוא שטוח יחסית ולא כולל טיפוס רב, ומשלב רכיבה במהירויות גבוהות, לצד רכיבה בקניונים נמוכים ומפותלים מאבן גיר, הדורשים טכניקה ומיומנות שליטה, במיוחד בקטעי הפודרה והדרדרת שנוצרו מטיולי ג׳יפים באזור.
בקו הזינוק/סיום תוכלו לקבל בקבוקים קרירים וטריים מהמלווים שלכם ותצאו להקפה נוספת. במחצית ההקפה תחנת האכלה של המארגנים בה תוכלו למלא את הבקבוקים במשקה איזוטוני ולהשיב אנרגיה טבעית (תמרים, בננות) או סינתטית (ג׳לים, חטיפים) לגוף.

מפה, גרף גבהים ולינק לקובץ GPS - כאןיום שבת 22/12 - מפת מסלול הקפה בודדת 24 ק"מ
(משתתפי מסלול 48 ק"מ עושים את ההקפה פעמיים)
טיפוס מצבר: 272 מטר

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו